Cloud Information Systems
Submit form
Close

News

Free trialAsk a question

News


01/09 2019

Jak jsme již avizovali, naše Allegro bude slavit krásných 10 let. A kdy jindy by bylo více příhodné datum této oslavy než 10. 10. A abychom si těch desítek užili co nejvíce, začínáme v 10 hodin. A co nás na tomto výročním setkání uživatelů čeká? Představíme nové aplikace a moduly v Allegru, přidáme několik velmi užitečných rad a tipů pro zjednodušení ovládání a konečně poprvé ukážeme světu novou verzi Allegra 3.
readmore
more/less
A nyní se podívejme, čím jsme vylepšili Allegro v září.

Do kontrolního hlášení jsme implementovaly úpravy dle změny zákona o DPH platné pro třetí kvartál nebo září 2019.

Účetnictví jsme v podkladech pro placení upravili filtr na společnosti tak, že se nabízí všechny společnosti (tzn. i zákazníci pro volbu dobropisů).

V modulu Fakturace byl do evidence faktur a do seznamu faktur přidán údaj viník dobropisu. Ten slouží k zadání „původce dobropisu“ (např. přepravní služba, sklad, …) a k jeho následnému vyhodnocení. Vstup je přidán rovněž do průvodce vytvořením dobropisu.

Do evidence přeprav bylo přidáno načtení (odsouhlasených) avíz přepravy. Do načtení celých dodacích listů byly doplněny filtry pro volbu vyskladněných dodacích listů. Dále pak byla doplněna avíza přepravy do aplikace pro hromadné uzavírání obchodních dokladů.

Do seznamu vozidel jsme nově zavedli možnost exportu dat do excelu.

Do evidence avíz přepravy jsme přidali možnost tisku avíza ve dvou formách:

- interní – pro odsouhlasení nebo pro sklad,

- externí – pro přepravce a dodavatele / zákazníka.

Vylepšením prošel i e-shop, kde přibylo nastavení některých parametrů. Například nová aplikace přehled důležitých informací pro zákazníka e-shopu. Ta může být nastavena jako výchozí dashboard aplikace, aby zákazník měl k dispozici potřebné přehledové informace a při tom nemusel provádět jejich nastavení. Tato aplikace obsahuje:

- přehled obratů a závazků,

- otevřené zakázky (= objednávky zákazníka) a nesplacené faktury,

- přehled bonusů a akčního zboží,

- doručené zprávy interní pošty.

Úplný přehled novinek a změn je k nahlédnutí v přiloženém souboru.

01/08 2019

Ano ano, už je to venku, Allegro bude slavit krásné desáté výročí a my v NewLinku již pilně pracujeme na přípravách. Pro všechny naše věrné zákazníky chystáme výroční setkání uživatelů spojené s oslavou tohoto jubilea. Budou pro vás připraveny novinky z Allegra, spousta užitečných tipů a rad jak si zefektivnit práci v programu, a hlavně, bude představena nová generace Allegra 3. Máte se na co těšit :)
readmore
more/less
Nyní nepředbíhejme a podívejme se, co přinesly dvě srpnové verze.

Pro rychlejší zpracování souborů v Účetnictví byla do Souborů ke zpracování přidána možnost načtení více souborů do nákupu nebo prodeje. Po zvolení více souborů a typu deníku zůstane k dispozici aktivní pouze tlačítko „vytvoř nový“. Následně v aplikaci účtování faktur uživatel účtuje první zvolenou fakturu. Pod rozúčtováním faktur je zobrazen panel s počtem zvolených souborů. Po uložení pomocí „uložit + nový“ se provede načtení dalšího souboru, a to opakovaně dokud zbývají vybrané soubory k načtení.

V sestavách pohledávky a závazky dle prodlevy je nyní možné zobrazit u zálohových faktur jejich účetní zůstatek místo finančního salda.

Do Fakturace byla implementována možnost snížit zákaznickou slevu či přidat přirážku v případě, kdy se u zákazníka naleznou nesplacené faktury ve specifikované výši (v účetní měně), nebo po nastavené lhůtě po splatnosti.

Do Allegra byla přidána první verze vyhodnocení skladových pohybů pro EKO-KOM. S tím souvisí doplnění nastavení obalů vztažených k produktu včetně hmotnosti a zařazení do výkazu EKO-KOM. V Allegru nyní naleznete aplikaci s evidencí řádků výkazů. Součástí je také vyhodnocení skladových pohybů pro tento výkaz. Tisková sestava poskytuje pouze sumární data, pro detail dle produktů je k dispozici export do excelu. Nová evidence je součástí Allegro licence, v případě zájmu nás kontaktujte.

Další novinkou je Avízo přepravy. Jedná se o první verzi aplikace pro zadání požadavku na přepravu (ne přímý nákup nebo prodej). V dalších verzích Allegro bude k dispozici i možnost tisku avíza a načtení do přepravy.

Pro větší propojení a rychlejší práci byly do přehledu stavu skladů doplněny tlačítka pro otevření skladové karty, produktových informací a detailu nákupu a prodeje.

U modulu Sklady ještě zůstaneme. Připravili jsme speciální sadu programů pro podporu příjmu na sklad, jejíž hlavní část tvoří mobilní aplikace pro android sloužící k pořízení seznamu produktů (produkt, množství a fotografie produktu). V případě, kdy uživatel nedokáže identifikovat produkt, lze zaevidovat záznam bez něj a produkt se doplní později. V Allegru je následně zobrazen Přehled nasnímaných dat s možností filtrování (nenaskladněné, bez produktu). Cílem je pak načtení nasnímaných dat do skladové příjemky.

Úplný přehled novinek a změn je k nahlédnutí v přiloženém souboru.

01/07 2019

Výše uvedený titulek zní lehce napínavě. Tak co že se to tedy v NewLinku chystá? Jelikož jsme si s lehkým údivem a nostalgií uvědomili, že letos to už bude krásných deset let, co přišel na svět náš Allegro Business Software, rozhodli jsme se, že to oslavíme... a to společně vámi ;) Zatím tedy nebudeme prozrazovat podrobnosti, ale vše se již chystá a včas se dozvíte co, kdy a kde.
readmore
more/less
A co nového jsme i přes nezbytný letní odpočinek udělali v Allegru?

V modulu Účetnictví jsme do účtování faktur doplnili upozornění, pokud celková částka faktury přesahuje 10 000,- Kč, ale částečně obsahuje nulové DPH (přenesená povinnost, odpočet záloh…). Uživatel má tak možnost zahrnout tuto fakturu do detailní sekce kontrolního hlášení (A4, B2) zatržením volby >10 000 na záložce další údaje.

Dále pak byla do evidence faktur doplněna záložka Zálohy, ve které si uživatel může propojit vyúčtovací fakturu se zálohovou a případně i daňovým dokladem k platbě zálohy.

Přiznání k dani z přidané hodnoty si nyní můžete snadněji zabezpečit proti nechtěným zpětným úpravám. Do vytváření nového přiznání DPH jsme nově přidali možnost uzavřít DPH v období (rozdělení účetního období), za které se přiznání podává. K přiznání k DPH si nyní také lehce vyexportujete výsledek soupisu DPH do excelu. Celý proces je možné i automatizovat, pokud si v předvolbách nastavíte složku ve správci souborů, do které se tyto soubory budou automaticky vytvářet.

Vylepšili jsme pro vás také info panel společnosti. Nyní si můžete přehled faktur, plateb a přehled nesplacených faktur vašich partnerů (včetně faktur po splatnosti) zobrazit po jednotlivých měsících. Působí to velmi přehledně a v příští verzi plánujeme ještě znázornění hodnot v grafech.

knize došlých faktur (KDF) máte odteď možnost dodatečného napojení pokladního dokladu. Funkce je připravena pro situaci, kdy uživatel používá evidenci plateb u KDF a pokladní doklad je založen ještě před založením KDF.

Obchodní modul jsme v tomto měsíci vylepšili o novou aplikaci týkající se tisku prodejních cen dle zákazníka. Tato aplikace umožňuje fultextové vyhledávání podobně jako prodejní portál. Volbu bez / s DPH včetně možnosti volby DPH (např. pro stavební firmy 21 % -> 15 %), tisk slev (zákaznická a typová) a možnost navýšení cen o zadaný koeficient.

Dále jsme přidali aplikaci Přehled typů produktů a slev na nich. V případě volby zákazníka se zobrazí i zákaznická sleva a výsledná (řetězená) sleva.

Do detailu informace o produktu přibyl Přehled posledních nákupních cen. Zobrazuje se maximálně pět posledních cen, přičemž pokud je na produktu definován hlavní dodavatel, jsou zobrazeny poslední dvě prodejní ceny od hlavního dodavatele. Cena hlavního dodavatele je rozpoznatelná použitím tučného písma. 

Úpravám se nevyhnuly ani skladové doklady. Do pořizování skladových dokladů bylo doplněno testování ceny na řádku dokladu proti evidovaným nákupním cenám dle dodavatele. Volba, zda test aplikovat, se nastavuje na číselných řadách. A při kopírování objednávky do příjemky lze nyní zobrazit sloupce s celkovou cenou bez DPH a s DPH. V seznamu dokladů dále byly upraveny sloupce s navázanou fakturou a dodacím listem. Nyní na číslo dokladu lze kliknout a otevře se detail příslušného dokladu.

Ti, kdo využívají náš Prodejní portál, jistě ocení, že jsme přidali možnost rychle založit nový produkt – buď úplně nový, nebo jako kopii z jiného již existujícího produktu.

A bez úprav nezůstala ani přeprava, kde jsme přidali možnost vkládání celých dodacích listů a celých objednávek (respektive zbývajících řádků, které doposud nebyly do žádné dopravy zařazeny). Nově byly také doplněny vstupy pro nastavení předpokládaného data a času vykládky. Nastavení data a času jde provádět na hlavní záložce, i na záložce Trasa. Do budoucna se plánuje možnost zasílání této informace na kontaktní mail či mobil zákazníka. Datum a čas se rovněž tiskne na přepravním listu.

Toť stručný přehled nejdůležitějších červencových novinek v Allegru :)

Úplný přehled novinek a změn je k nahlédnutí v přiloženém souboru.

01/06 2019

"Tento způsob léta zdá se mi poněkud nešťastným...". Kdo by neznal slavnou větu z Vančurova románu Rozmarné léto. My ale můžeme přinejmenším začátek tohoto léta označit jako šťastný a pracovně plodný. A i když nás teplé počasí v kancelářích lehce trápí, připravili jsme pro vás spoustu novinek.
readmore
more/less
Novinka v účtování faktur se projeví při změně celkové částky faktury, a to v případě, kdy na společnosti není nastaveno automatické účtování. Aplikace se nyní dotáže, zda přepočítat všechny částky rozúčtování a rozpisu DPH. Pokud má společnost nastaveno automatické účtování, upraví se DPH a účtování dle nastaveného automatického účtování faktur.

Do nastavení účetního výkazu byl přidán vstup pro údaje o plátci. Pokud je vyplněn, tiskne se na zápatí výkazu právní forma a předmět podnikání z údaje o plátci.

Vylepšením prošly i Rozpočty v Účetní knize. V listu rozpočtu byla nově přidána možnost zobrazit i rozpočty předchozího období. Dále byla přidána možnost "otevřít jako nový", tzn. rozpočet předchozího období v období aktuálním. V detailu rozpočtu nyní také nabízíme přepočet částky procentem (např. navýšení o 25 %). 

Do souborů ke zpracování byla pro faktury a interní doklady přidána možnost "otevřít jako nový“. Uživatel musí zvolit soubor, typ deníku a doklad (do té doby je tlačítko neaktivní). Po kliknutí na tlačítko se otevře zvolený doklad v režimu "otevřít jako nový“. Připojené soubory u nového dokladu budou vymazány a nahrazeny aktuálně zvoleným souborem.

Do nastavení majetku byl doplněn nepovinný vstup Projekt. Pokud je vyplněn, účtování odpisů jej bere v potaz.

Ve společnostech byla na záložku zákazník přidána možnost vyžadovat číslo objednávky při prodeji. Na záložku dodavatel byl doplněn vstup země původu. Údaj z tohoto vstupu se předvyplňuje do příjemky od dodavatele.

Nově je také připraven import záznamů o GDPR. Pro import se používá stejná struktura excelového souboru, jako při exportu dat. Import umožňuje zakládání nových záznamů, i úpravu existujících. Kontrola existence společnosti nebo osoby se provádí dle zvoleného ID, dle kódu společnosti nebo dle jména a příjmení.


Úplný přehled novinek a změn je k nahlédnutí v přiloženém souboru.

01/05 2019

We believe that you have enjoyed this year's beautiful and sunny Easter, and that you have gained enough new energy for your work, just like us. Nature has awakened completely in the last few days, and it has also given us "new blood in the veins". And as a springboard for new ideas, we are bringing you a small look back over the past month. So on what were we working hard on in April?
readmore
more/less

Please see the release notes for a full list of new features, enhancements and changes.

01/03 2019

You may have noticed that the newsletter header, as well as the Allegro version annotation, looks a little different. Yes, after years we changed the logo design and chose a more modern concept. It is one of the innovations we are preparing to mark the 10th anniversary of the flagship of our software portfolio - Allegro Business Solution. You can find out what we are planning further in one of our next newsletters.
readmore
more/less

For a complete overview of news and changes, see the release notes.

28/02 2019

If the lark starts singing in February, he will certainly be silenced in April (Czech proverb). If the title enticed you and you expect some humorous, not to say interesting reading, you will probably be disappointed. It's just a title. Every newsletter should have some. In the captivity of the creative crisis, we reached for the February folk saying and chose the one that attracted us the most. Have a good time and enjoy early spring days.
readmore
more/less

For a complete overview of news and changes, see the release notes.

01/01 2019

2018 - 24 updates. The number itself surprised us. That we were so diligent and published two major system improvements a month last year? Well, the numbers are not lying and we have to believe that. Considering that the release notes to of such updates each have an average of six pages, it is a remarkable number of enhancements and new features. And what brings Allegro to the new year?
readmore
more/less

For a complete overview of news and changes, see the release notes.

01/11 2018

For Allegro, we have released several updates at this time, and the list of innovations is, therefore, longer than usual and many of you have been involved. So let's look at them.
readmore
more/less

For a complete overview of news and changes, see the release notes.

01/06 2018

Behind the windows, it looks as though summer has begun already in the spring, and rather than at the computer, one would have liked to bike or lie around in the sun. But vain fame, cycling, or swimming do not feed us. So pull the blinds down, into a glass something cool and sit down to the machines. Customers do not let us breathe out, and with new demands they keep us heedful. Actually, it's good, because the system is constantly growing with new enhancements and is getting better.
readmore
more/less

For a complete overview of news and changes, see the release notes.

30/04 2018

There was a lot of it. With warm spring days as if all of our customers wake up from winter sleep, they found that the world is fine, but it may be even better and came up with new wishes and demands. Though the sun and the hosts invite us to sit in the outside sittings, we did not have a chance to really enjoy it. But on the following two Mondays, we granted bridge holidays to our employees, so maybe the extended weekends will compensate them the invested effort.
readmore
more/less
Allegro versio 2.36

Due to the wide range of innovations and adjustments implemented in Allegro in recent weeks, only new applications and only substantial expansions we are proud of will be mentioned.

For users with limited access to data, we created a variation of the posted invoice list. Unlike a full report, this does not allow modification of existing data, and instead of detail of the invoice, it only opens a preview of the content.

Many edits and modifications have been made to the Purchase Ledger and subsequent records. For example, the color resolution of canceled and urgent invoices, a forced assignment of department, project, or an order for reconciliation without user login (e.g. a reconciliation link is sent to the user by email and does not require Allegro login) or the inheritance of the data entered upon reconciliation (data entered by one approver will be pre-filled to all following approvers).

The customer search has been supplemented with a color signaling excess of an overdue amount (blue) or credit (red). If both limits are exceeded, the line is colored by the transition between the two colors. Help with details of exceeded limits is also available.

We added details of vehicle costs (fuel, maintenance, repairs ...) to the Transports module with the ability to track mileage and link to accounting documents (invoices, cash documents ...) and evaluation and summation of vehicle costs with data export capabilities to Excel.

For a complete overview of news and changes, see the release notes.

29/03 2018

This month, we had a really hard time. Compared with the February update, we came up with more extensive edits and more innovations in March, which is sure to please the user, but the programmers were not so excited. In fact, the plan for March has caused developers to be terrified and afraid of our sanity. Christmas they spent at the computers, and now it seems that Easter will be the same.
readmore
more/less
Allegro version 2.31

Version 2.31 comes with improvements in the business module in particular, but also accounting, warehouse and basic company and product records did not stay aloof from our attention.

To the clearing, an option has been added to mark the balance clearing as rejected and thus exclude it from further processing before the expiration date. Templates used in the clearing were then enriched with additional texts, such as instructions for payment of the remaining amount. In predefined texts, macros can be used.

There are several changes to the payment order management. In the toolbar, we added a button to open the Items to Pay - Sums app. Overview of invoices to pay in the next period now also indicates the invoices with a priority payment method, and an alert has been added to the invoice selection that a valid clearing or payment order exists for the invoice. Users will also benefit from the coloring of rows according to the payment method, and you can click on the invoice number to open its details.

The new application allows bulk invoicing for customers who set an invoice collecting. It is possible to run the program in foreground or background and process creates invoices for the customer according to period, currency and series of delivery notes. This generation, of course, respects the collecting interval.

From now, the inactive products could be added to the sale demands. A flag indicating that the supplier did not deliver the requested product was implemented in the purchase demands and a new application has been created to evaluate the stock turnover and generate orders to the supplier.

Another new app is designed to track discounts used when issuing sales documents. For individual customers, the application displays the basic discount set, discounts by product type, and discount actions valid on the given date.

Last but not least, company and product type records have been expanded by setting reconciliation requirements for new or activated companies/products. If a reconciliation is set for at least one type, an approval panel is displayed on the company/product card and can only be accessed by users with the appropriate privilege for editing.

At the same time, the range of Allegra widgets placeable on the dashboard has been expanded to include an overview of companies and products that require approval. In addition to this list of requirements, the application also allows you to directly open individual records and make their approvals.

For a complete overview of news and changes, see the release notes.

01/03 2018

The shortest month of the year was also reflected in the latest update of our cloud platform Allegro Business Solution. The listing of the news is as short as February itself.
readmore
more/less
Allegro version 2.30

So what's new in version 2.30? For example, the option of creating a cash receipt for invoice payment has been added to the advance invoices. Well that's it ... you might say. For some of our customers, it is a gift from heaven ;-)

Additionally, a recapitulative statement was added to the statement of delivery notes according to the method of payment and a new program was added to set the accounting parameters and the evaluation of incomplete production.

We have added the possibility of paying multiple invoices with a one cash receipt. The list of such paid invoices is then printed in the billing of the receipt and as text on the cash receipt.

Last but not least... sales actions have been expanded to define bonuses with a higher quantity of a bonus product (10+2).

And that's all. Actually everything for Czech customers of our services. We have done so much more over the last few weeks for our Belgian users, which can sometimes be hard work.

The complete list of enhancements and changes can be viewed in the attached file.

15/01 2018

Even during our traditional St. Nicholas party, we were looking forward to the quiet end of the year, free of pre-Christmas hustle and full of good mood. But the programmer thinks and the customer changes. Eventually, everything turned out exactly the opposite, and we did not know which last-minute request to implement earlier. We ended up the year in great haste and completely swamped with work.
readmore
more/less
Allegro version 2.28

So what's new comes with the new year? In addition to a range of specialties for our Belgian clients, we also added features and new programs of a general nature.

Invoicing provides an option of inserting new rows for the remaining undrawn amount (typically rounding) with a pre-filled tax code and a rounding-off account. The product records were then expanded by setting the minimum and maximum trade margins. For the time being, this range is checked for purchase from the vendor, comparing the in-price with the pricelist price. In addition, a switch was added to determine whether mobile terminals are used in the warehouse. Some apps (such as a sales portal) may require or, on the contrary, do not require the input of some data when using terminals.

For accounts with movements matching in different accounting periods (ie non-zero balances at the end of the year), the possibility of retrofitting the unmatched movements into the new accounting period has been added. With this new program, a document (or multiple documents - if the number of unmatched movements is large) is generated in the opening period with lines for individual unmatched movements.

There is also a new application for entering an internal warehouse transfer request, which can also be used as a basis for an improved ordering process - the order is entered by a warehouse that requires stock replenishment. A follow-up application has also been developed to offer an overview of internal orders placed either from the point of view of the warehouse that issued the order or from the point of view of the warehouse to fulfill the order. Execution of the internal order is performed in standard stock module.

Another new app serves to define the group of persons responsible for reconciliation of invoices in the Received invoice book (especially if invoices of a certain type are usually approved by the same persons). Additionally, a direct printing option was added to the business documents to a preset local printer. The browser functions are used here, so this feature is only available in Chrome and Firefox.

And finally, small, but for many pleasing extension of system functions - a new keyboard shortcut was added to create new records: <CTRL>+<ALT>+<N> ;-)

The complete list of enhancements and changes can be viewed in the attached file.

01/01 2018

Thank you for your confidence in the past year and to the new year 2018, we wish you a lot of health, happiness, personal and work success. At the same time, we look forward to further cooperation.
readmore
more/less
PF 2018

09/11 2017

It was exigent. While some of us were preparing everything needed for smooth office moving, most of them even under difficult conditions worked on the next version of Allegro. And because our thoughts and strengths are focused on the Biopharma project these days, it will not be surprising that the October and November updates include, amongst other things, extended support for the registration of medicinal products and the resulting changes in product management.
readmore
more/less
Allegro version 2.22

The new version of Allegro introduces a term "product type" used for extended product sorting and allowing also to define supplementary (dynamically generated) data at the user level, similar to the "properties" on product tab.

Code lists have been implemented in the products management for definition of human medicinal preparations or veterinary medicinal preparations. The search was then optimized for speed and allows simultaneous filtering by code and description.

These updates also newly offer settings of automatic data creation for external e-shops. The data is then available at the URL generated by the system from which the web shop can download it. The file is created either automatically by a process scheduler or manually.

Allegro Subito has been extended with simplified sale offers and the corresponding overview of the offer items.

The complete list of enhancements and changes can be viewed in the attached file.

01/11 2017

So we moved the Boskovice branch. After a quarter century at one place, we were forced to change the address. And we are convinced that this is a change for the better. After moving from a busy street, we most appreciate the silence.
readmore
more/less
map

Our landlord wants to take advantage of rising housing prices and has decided to reconstruct our offices for flats. Hmm ... for over two decades we've got used to reside here and we did not want to go anywhere at first. But as time passed and the day of removal was approaching, we started to look forward more and more and could not wait to be in the new.

We've spent several weeks working hard on the interior, and at the end of October we finally loaded up few trucks with furniture and computer technology and moved 1.2 km to the northeast. In following days, we zigzagged among the things that had not yet found their place, we were carrying the boxes from the corner to the corner, searching for something all the time ... until finally everything has settled, the hall was emptied, the chaos stopped. The mess replaced the order, the muddle replaced the calm. Only to our favorite pub it is for a few steps more. But behind the windows, no more noise from cars and trucks and the dust on the monitors is also less, so who would mind?

And where can you find us now? Our new address in Boskovice is Chrudichromská 7.

01/08 2017

The summer is in full swing, the windows are sunburn and the drinks are not enough to cool ... yet even during the holidays, we do not only laze in a hammock and we come with other versions Allegro 2.17 and 2.18. If someone looked at the archive and it appears that we have skipped some versions, their brief overview is available in our Allegro newsletter on the news page.
readmore
more/less
Allegro version 2.18

Apart from a number of minor changes and improvements, these holiday releases also bring some new applications, from which we mention the most interesting ones.

In accountancy, we have added the ability to import internal documents from our own xls file or from xml file in SODA format. The application allows you to perform subsequent edits of the loaded data, add accounts or departments, or correct invalid data. Finally, an accounting document is generated and the data source is attached to it as the primary file.

There is also a new program for dividing companies. The company type is used for the product sales constraints setting (formerly assigned to the partner type) as well as for setting of the property form to allow a user to define additional data that needs to be registered with the company.

Imports have been extended by other file formats Zásilkovna, PayU and PayPal.

Finally, we will mention a new application for bulk payments outside accountancy for those customers who do not have Allegro accounting and only use billing or a book of incoming invoices from Allegro. With this program, a user can quickly enter more than one invoice received and issued, for example, if he needs to make payments from the bank statement.

12/05 2017

We are looking for programmers to our team.
Yes, it is a fact, we are not managing. If you're open mind and programming is fun for you, try working with us on developing cloud solutions and mobile apps.
readmore
more/less

Do you know something about .NET, C#, JS, and SQL? Do you speak English in both word and script? If you recognize yourself in these terms... then you are on the best way to become our colleague. You get a business phone and a notebook, luncheon vouchers, a flexible working time ... Are you interested in this? So write or call us, we look forward to you.

29/04 2017

Time flies like a squirrel and some water has already been flow through the Opava River since we started with the Maestro years ago. As is the case with specialized turnkey projects, the relatively simple system initially grew into a robust solution and the "master" is beginning to be interested.
readmore
more/less
Discart-Suykens

Nowdays, it is a highly sophisticated solution we have developed to meet the needs of our Belgian customer, Vrydagh & Boriau. The office specializes in assisting creditors with their debtors and has needed a powerful system for handling the dossier data on the amicable debt recovery chain that would allow modeling of different processes, process debt recovery procedures and, depending on the conditions, then responded automatically to events and carried out actions in prescribed timing.

If the amicable debt settlement is unsuccessful, Vrydagh & Boriau may initiate legal proceedings through its partners (lawyers and law enforcement officers) that are no longer being followed by Maestro. For this reason, it was interesting for the large law firm of Discart-Suykens in Antwerp, which has numerous lawyers and bailiffs besides people in the administration. They already use specialized software for their business, but existing apps for tracking receivables are no longer suitable. Discart-Suykens is committed to working with a number of new customers and needs a system that can handle a large number of processes, while offering a user-friendly user interface that also grants an access to third parties, ie creditors or advocates and lawyers from both sides.

In the last week of April we hosted Belgian guests, the contract was closed and it seems that the Walpurgis Night will be enjoyed this year :-).

01/04 2017

Spring does not make us worry ... nothing major happens in fact. Not that we were lying around, but the March began leisurely work for some of our customers, which we were trying to satisfy as much as we can. Most of the time we spent preparing improvements, which may not necessarily be beneficial to all our users, but will delight those who need something special. Even though we took the time to implement functions of a general nature.
readmore
more/less
Birthday

It is worth to mention, for example, the bulk closure of business documents without delivery notes, somewhat anachronistic support of batch sending documents by mail or the ability to update customer data when importing invoices from the e-shop. Module EET we expanded with the cancellation service, sales from stock gained more intuitive control and user-friendly interface, we also added VAT inventory according to the currency with XML export and VAT control statement for Slovakia.

Furthermore, we worked to expand the portfolio of banks with which the Allegro can "communicate". Now we can manage formats ABO, GEMINI, BEST and MUTLICASH through which we can communicate, inter alia, with Raiffeisenbank, Citibank, Česká spořitelna or banks Fio, KB, Unicredit and the Russian Sberbank. Czech orders abroad we now export as SEPA payment.

Since increasingly turn to us entrepreneurs who have troubles with simpler economic systems, we have also improved module for data import from the Pohoda. It gives us a pretty hard time, because the benevolence of this accounting software to entered data very often produces inconsistent data files and compare everything into shape requires considerable effort. However, we did a good job and we are ready for migration of this agenda completely to Allegro.

Finally, we have managed to improve the approval process for incoming invoices and expand support of e-fff, which is the implementation of electronic invoicing based on the European standard 2.0 UBL (Universal Business Language).

And lest we forget ... decent birthday celebration of "March hares" took place in the middle of the month. During one evening and part of the night we managed to solve all the pressing world problems, devise, program and directly sell absolutely brilliant Allegro version 10 and have yet to plan weddings of our singles colleagues.

Well ... quite a lot happened finally, is not it ;-) ?

21/02 2017

Summary publication of versions 2.08 and 2.09 brings basically the only big news, and that is the final version of the EET (Electronic Registration of Sales). Yet to Allegro update squeezed several other improvements that many of you will certainly enjoy.
readmore
more/less
Allegro version 2.09

As already mentioned, Allegro now supports sending receipts to EET register. The entire process of implementation and operation is described in another document (in Czech only). As an icing on the cake, we also prepared service for developers that ensures all communication with the registry and allows easy implementation of EET to third-party software.

So what more we managed to squeeze into this update?

Bulk creation of reminders has been redesigned to batch processing in the background, which works on the same principle, such as generating invoices from contracts. In parallel with this change was adjusted the management of reminders to support this batch processing (similarly as in the previous version was solved sending of invoices).

Furthermore, the records of cash vouchers were extended by the possibility of a direct derecognises of a document already entered in the accounts and its cancellation.

The contract management was extended by another user permission settings - option to prohibit liquidation of not entirely delivered orders and the ability to restrict the award of contracts in the too distant future.

The complete list of enhancements and changes can be viewed in the attached file.

15/02 2017

In two weeks, starts the second wave of electronic registration of sales in Czech Republic. Since did not pass the proposal to exempt from the system e-shops and tradespeople who pay a lump-sum tax, from March 1 must be connected about five times more entrepreneurs than in the first phase at the end of last year. The second wave will pull down into the sea of electronic receipts a very large group of entrepreneurs in retail and wholesale trade and Allegro is fully prepared to help them with safe navigation.
readmore
more/less
Allegro EET

The e-sales system requires businesses to send the necessary data to the tax office and print a receipt to the customer. Allegro handles both gracefully and first experiences of our users suggest that a horizontal deployment will not be any problems. Sending data is from cash register either manually or when creating documents from other registers automatically. Issue cashier or sales document sent to the EET contains all the information required for such communication.

To start working with Allegro EET is needed a few simple steps. First, it is necessary to generate a certificate on the portal of tax administration and subsequently install it using a simple Allegro application for management of certificates.

It is also necessary to enable communication with the EET and set its parameters - from the installed certificates to choose the EET and insert the appropriate password. Communication occurs in the background and can repeat the sending of receipts to EET when the first dispatch has failed.

After setting up businesses and POS devices remains to be determined if it is desired to create a cash voucher and send data to the EET also for invoices and delivery notes... and that's it.

All EET communication is also stored outside business or accounting records and can be used for example for different checkings. It contains complete data sent to the registry EET (including data that is not printed on the receipt, such as a tax base and tax rates ...) and complete record of communication with the registry (when and with what result the data was sent).

Detailed instructions on how to proceed when commissioning the module Allegro EET can be found here (in Czech only).

01/02 2017

... and here is the first new version of Allegro this year. A few days off between holidays had done us a lot of good and as soon as the fatigue of the New Year's Eve night subsided, we got down to work with zest. In late January, we can thus come up with a release 2.07, which brings a number of modifications and improvements.
readmore
more/less
Allegro version 2.07

In the previous version released at the end of the year, we introduced a small application for a dashboard showing the number of documents with a maturity date of today + 7 days. In this version, we added a similar report with the amounts of invoices, credit notes and plans to pay for the next seven days sorted by currencies and methods of payment. Adjustments have also been made in the administration of currencies. It is possible to run import of currency rates for multiple days as a batch job and we added also an overview of exchange rate development and its history.

Almost to perfection has been revised process for email merge of documents (eg. invoices). We've added the opportunity to accumulate documents sent to individual customers with the option to set the maximum number of documents per email and the possibility to send copies of emails to the selected address. At the company level were added two parameters for sending documents by mail and a request to attach ISDOC file. Both of these parameters are taken into account during bulk sending of documents. Further, this application has been enhanced with the ability to save any selection as a batch for further processing, such as bulk printing and sending by mail.

Business records received complete support for Intrastat allowing export data in a format that can be loaded into the applications of the Customs Administration. We've added also support for the registration numbers of deliveries at different carriers (PPL, Toptrans, ...), including the possibility of opening direct links for tracking deliveries on sites of such carriers.

We've also improved the BankLink module for importing bank statements. A process of reconciling invoices with payments has been optimized for the situation where under one variable symbol are registered more invoices (eg. the invoice and credit note from an external webshop). The process of importing files now supports new file types (eg. transport companies formats). Also, you can now search for invoices according to the balance and optionally save the payment if it matches the company's bank account.

We continue with a development of assets maintenance and depreciations and with an implementation of EET, which is almost complete and free to users arrive with the next system update.

The complete list of enhancements and changes can be viewed in the attached file.

16/01 2017

CRC Industries Europe is a worldwide supplier of chemical products for the industry, automotive and electro segments for the European, African and Middle East areas. After a short pause, we were again asked to assist in the development of the information system.
readmore
more/less
CRC Industries Europe

Among our customers, CRC Industries Europe has been incorporated in late 2003. The headquarters for the whole of Europe is based in Zele (Belgium). Here is also located development team of the information system, which is used by all European subsidiaries from Spain to Sweden.

At the beginning of the cooperation was dissatisfaction with the internal SharePoint portal from Microsoft, which did not satisfy the requirements for managing, sharing and document flow throughout the organization across Europe. Since the local programmers had only little experience with the Intranet applications, development has been assigned to our company. Gradually the DOMA project - as the DOcument MAnagement started to be called - evolved into a very sophisticated system that has become one of the most widely used modules of entire CRC information system.

For the great success of DOMA, over the years we become responsible for the development of all Intranet applications for CRC and our collaboration continues also this year. In January, we visited again Zele and besides intensive programming we took the time also for excellent Belgian Trappist beer and equally delicious mussels reigning local cuisine.

01/01 2017

Time flies like a runaway horse and suddenly we stand on the threshold of the new year. In the past 12 months, we managed to publish two dozens of Allegro updates, one of which was even so significant that the major version was rolled over from number one to number two. Right at the beginning of the new year, we expect the implementation of EES (Electronic Register of Sales), for the coming months we plan the module for asset management and especially mobile app for simple invoicing.
readmore
more/less
ALLEGRO TEAM WISH YOU ALL THE BEST IN 2017

23/12 2016

Even though in the previous news we announced the last Allegro release in this year, just before Christmas we gifted users with a launch of omnibus version 2.04 and 2.05. While this update does not contain fireworks ideas - as would be opportune at the end of year - it is still coming with mprovements, after which many of you have called.
readmore
more/less
Allegro version 2.05

There is a new application for a dashboard showing the number of documents with a maturity date of today + 7 days, the purchase ledger has been enhanced with automatic sending of alerts to persons responsible for invoice approval and to reminders has been added preview of the invoices contained in a reminder with the possibility of sending or print along with a reminder.

An option "always apply reverse charge" has been added to a customer record. Subsequently, to all sales documents was implemented support for the sale under reverse charge beyond the requirements of the VAT Act. If this mechanism is agreed with a customer, then for commodities covered by this regime are VAT codes replaced with the code according to the settings in the tariff nomenclature product.

Furthermore, we listened to demands coming mainly from our Belgian customers and we expanded the creation of custom menu with modules to allow a menu division into multiple sections. Along with the previously implemented ability to create folders in the menu, the user is now equipped with a complete tool for creating custom menus, which can be structured in the same way as a standard menu (included with installation).

The complete overview of enhancements and changes can be viewed in the attached file.

05/12 2016

Our pre-Christmas effort resulted in probably the last new version of Allegro this year. Although ... we met with some suggestions for further improvements and at least some of them may be published still this year. But first things first. In addition to minor changes, this summary publication of versions 2.02 and 2.03 brings a new application for bulk emailing of invoices.
readmore
more/less
Allegro verze 2.03

From less fundamental innovations we can mention for example the possibility to book any overpayment or underpayment as the exchange rate difference, the possibility of charging VAT on issued invoices in case of registrations for VAT in other countries, or list of delivery notes enhanced with data export for transportation via Czech Post.

From new applications, we can mention the new report for printing payments (and checking) according to company and accounting period, and bulk invoice e-mailing to addresses defined by the company and invoice. Documents selected from a list of unsent invoices are processed by a process running in the background with the possibility to continuously check the dispatch status. If an e-mail address cannot be found, document can be sent to entered e-mail address for further manual processing. The result is available in batch process log, where the detail of entire process including the initial document and recipient can be consulted.

The complete overview of enhancements and changes can be viewed in the attached file.

11/10 2016

It almost seems that the three-week interval between Allegro releases is becoming the rule. Less than 20 days have passed and there is another version of Allegro and with it especially the ability to automatically synchronize records across a theoretically unlimited number of databases.
readmore
more/less
Allegro verze 2.01

From a series of minor changes and improvements present in that version we can mention the possibility of limiting sales of those products whose purchase or storage requires permission or certificate (for example, a variety of drugs or chemicals, opiates, etc.). But the main new feature is the possibility of synchronization between database records. This option can now be applied to companies and products, but thanks to its cleverly written programming code, this functionality is easily extendable to other types of records.

This enhancement is very handy for companies with branch offices that want their suppliers, customers and products are maintained centrally on the side of the parent organization while ensuring the availability of these records at all its branches with its own instance of Allegro. Once a new record is created or existing is edited in the head office, the identical record is created or changed also at all subsidiaries. It can be also set whether the branch will be able to work only with the data maintained by the parent company, or may - in addition to shared records - also create their own.

The complete overview of enhancements and changes can be viewed in the attached file.

21/09 2016

Three weeks have passed and here we are again with the next version of Allegro, this time with a major update number 2. In order to distinguish this release from the first 100 previous versions, we changed the default UI color scheme.
readmore
more/less
Allegro version 2.00

In addition to enhanced variability of print reports for budgets and accounting reports this version is coming also with enhanced validations when creating a VAT returns and warns if in a given period will be besides VAT returns also necessary to expose recapitulative statement or supplement the data on the reverse charge.

Also, register of business documents has been enhanced with new functions, after which users called. The invoice was supplemented by direct preset of default sales data, which are the same settings that were in the previous version implemented for purchase data. Further, we added option to deny access into selected folder for certain user(s), for both inverse initial states "permitted to all" and "forbidden to all." This feature opens the possibility for the customer's users to enter primordial sales documents themselves.

Analogically, to the inventory module was added possibility to deny access into selected storage for certain user(s). For the initial status "permitted to all" we can enumerate users who have access denied, for the initial status "forbidden to all" we can list those users who have access granted.

Also Allegro framework has gone through numerous changes. Users menu allows to create a tree structure now and system settings module has been improved to facilitate and simplify the process of creating, managing and distributing applications and modules.

The complete overview of enhancements and changes can be viewed in the attached file.

01/09 2016

New customer requirements do not allow us to relax and in this summer it is already the third version of Allegro which came into the world. We are glad that people took for his Allegro and help us constantly improve it.
readmore
more/less
Allegro version 1.100

Already for a long time, Allegro supports restricting access to certain accounting data of customers only for users defined as a responsible person for the customer. These were mainly the view on issued invoices, an overview of turnovers, details of sales and other reports. We have now extended this feature with the possibility to allocate permissions to view the above data also for other users (eg. senior staff).

The possibility of direct view files attached to the invoices was received very positively by our customers. This is why the same tool we have implemented also in the purchase ledger and applications for the processing of bank statements and internal documents.

Print of the invoice was improved by printing of QR code according to specification QR invoice. This is an extension of the previously implemented Allegro QR payment.

Simplified date entering using numbers and slashes (eg. 1/1 -> 1 January 2016) introduced in previous versions for French and Flemish is now available also for English and Czech.

The complete overview of enhancements and changes can be viewed in the attached file.

13/08 2016

Even in the summer we do not loaf around. While some of us were sunning themselves or climbing the mountains, others prepared another version of Allegro with some handy new features and enhancements.
readmore
more/less
Allegro version 1.99

Registration of invoices is for many of our customers crucial application. Therefore, we strive to continually improve it and in the previous version we brought the ability to preview PDF documents attached to the invoices. This option we have now extended also to graphic files (JPG, PNG ...). Just as for PDF, the magnifying glass is also available for pictures to zoom preview.

When you use any Allegro form, you can switch between controls by pressing the TAB key. In this version, we came with a tool allowing you to specify the order in which the controls on an invoice form respond to the TAB key. You can simply drag and drop not only input fields but also buttons and other functional elements of the form to determine their order according to your individual needs.

From a number of other novelties in this version, we can mention print report with movements on accounts sorted by departments, support for the creation of not booked journals or reader to view the contents of an ISDOC file.

We've also paid attention to the module of business documents and added the possibility to define individual limits for sale based on customer and/or user. Limitation (or releasing) can be limited in time.

The complete overview of enhancements and changes can be viewed in the attached file.

29/06 2016

Today, we released a new version of Allegra numbered of 1.98, that significantly improves handling of files attached to documents and allows invoice export in a ISDOC format.
readmore
more/less
Allegro version 1.98

When posting invoices, a user has attached files nicely at hand now. They were moved from the tab into the right side panel and in addition to the files list there is also file preview available now. If it is a PDF file, a document preview is opened in the internal viewer and with possibility to browse, copy or zoom in and out. If this is the file of image type, double click on the generated thumbnail loads image into the panel in full size, again with the possibility of zooming and focus region shifting.

In the previous version of Allegro we came up with export and import of invoices according to Belgian e-fff protocol for the electronic exchange of documents that implements the European standard of UBL 2.0 (Universal Business Language). This Allegro release already includes also an export in ISDOC 6.0.1. format (Document Information System), which is similar to the e-fff electronic invoicing for Czech republic. ISDOC defines an XML file representing invoice data in a structured way and we also can create an ISDOCX file containing beside XML file also corresponding PDF document. Both file types can be attached to e-mails and sent to the customer automatically (depends on system parameter setting) after an invoice is created.

In order to specify the time of delivery, there were new inputs added in transport modes registration - the minimum number of delivery days, and the deadline to order. Test of delivery date is then executed on the order form and packing slip.

Finally, new applications in the cash-flow module were programmed for the yearly overview of projects and contracts.

For a complete overview of the innovations and changes click here.

16/06 2016

... and another company that has decided to oversee its business in accordance with the rules of Allegro is a Czech e-shop Bibloo. It is a trendy shopping portal with a wide range of footwear, clothing and fashion accessories, featuring premium brands such as Aldo, Armani Jeans, Tommy Hilfiger, Replay, Superdry, Michael Kors, Franklin & Marshall, Versace and Desigual.
readmore
more/less
DeCeuster

Bibloo is Czech fashion e-shop which also operates in the Slovak Republic, Hungary, Romania and Austria. Thanks to its expanding activities in the European market, Bibloo needs to solve primarily registration and processing of payments through multiple payment channels, which creates the need for VAT registration abroad and import of GPC files from various countries. Allegro will also address retrieving files from e-shop, import list of payments from shippers and manage matching of received invoices with income. On the implementation of customer-specific demands we already look forward.

06/04 2016

During the past weekend was released a new version of Allegro number 1.94, which among other things offers new possibilities when working with business documents and print outputs.
readmore
more/less
Allegro version 1.94

Especially for documents issued for uncountable items (typically such as services), has been in business documents newly implemented possibility of inserting rows without quantity and unit of measure. Also, simple recording of payments has been added to invoicing, which is useful especially in a situation when the payments are not registered (Allegro accountancy is not used), or charged with a delay, and the user needs to keep track of the status of claims.

Since we were becoming less satisfied with the opportunities which offers SSRS technology from Microsoft for making print reports, we started with the replacement of the product with a more comfortable tool from Stimulsoft. We first converted into this format printing of invoices. Further, for Stimulsoft reports, we added an option to preset default filters. These are used when calling a report from the menu, but also, when you run the report without a possibility to affect the filter settings, such as when sending a PDF document via e-mail.

This version also includes an export of invoices according to the Belgian e-fff protocol for the electronic exchange of documents and applications for tax return 281.50 and 325.50 used in Belgium.

The complete list of changes can be found here.

01/04 2016

After a few months of programming, we put into full operation a system for the Belgian company DeCeuster & Co NV, which is engaged in selling, renting, repairing and transporting of construction machinery and cranes. For now, no April Fool's joke appeared and everything works as it should :-)
readmore
more/less
DeCeuster

De Ceuster providing services in the field of large construction equipment demanded a series of adjustments to the business documents module resulting from the specifics of their business. Allegro applications have been extended by the registration of machinery locations during transport and information about accompanying vehicles. Most of the time we spent with the implementation of rent feature and especially then with data import from the previous system.

10/03 2016

The new Allegro version 1.92 was released earlier this month. It contains optimized code for some frequently used applications and a number of improvements and enhancements, especially in accounting. We are glad that we could also fix minor bugs in the outputs of warehouse management.
readmore
more/less
Allegro version 1.92

For accounting programs, among other things a work with advance invoices has been changed, which now have separate financial and accounting balance. Newly are also available standalone applications severally for balance sheet and income statement printing. Also, a new application for batch products deactivation is available in the business module. Products can now be filtered by period of inactivity, meaning by a time during which the product was not used on any document. In cases where deactivation is not possible, there is detailed information describing reasons available. Recently, we have also implemented a web service (REST) for company data handling.

The complete list of changes can be found here (in Czech only).

01/03 2016

We have placed the first three video tutorials on our website with instructions on how to work with Allegro. Check them out and let us know what you think about it and what can we possibly do better. They can be found in Software Allegro section.
readmore
more/less
Video tutorials

We intend to continue in our efforts and gradually add more videos with practical demonstrations of how to deal with the most frequent situations when working with Allegro. If you have suggestions for topics you would like to see processed in this way, we will be happy for your tips.

18/02 2016

Although Allegro architecture is uniquely suited to small and medium-sized enterprises, it is more and more interesting also for self-employed businessmen. This made us wonder about that... and especially for them, we have created an application allowing direct sale from a warehouse.
readmore
more/less
Direct sales from the store

In Allegro, the sales cycle is deliberately divided into several phases to meet the needs of especially larger enterprises, in which for each phase is usually responsible another person. Although the shift of individual business documents from the pre-sales phase through to invoicing and removal from storage is simplified and basically means copy documents without retyping, for small businesses and entrepreneurs this approach is too complicated. In many cases, the sales referent, invoice clerk and warehouseman is one and the same person, and "push" a document from the contract to the customer is unnecessarily lengthy. For these cases, we have developed an application that will allow direct sale from the store and automatic creation of necessary documents, all in one place, simply selecting the items for sale.

31/12 2015

Selected entities (taxable persons registered for VAT) will be obliged to submit the so-called “VAT Control Statement” after 1st January 2016. We did not forget this obligation and implemented a new application in Allegro for creating the dreaded Control Statement.
readmore
more/less
VAT Control Statement

A new obligation to submit data, from particular tax documents which are already required to be recorded in the tax evidence by the VAT Act, arises. These data will be reported in the VAT Control Statement based on issued and received tax documents (including simplified tax invoices).

VAT Control Statement presents a special tax claims related to the registration of VAT, on which we had to respond. We added within the Accounting module additional information, which the statement calls for. Since the statement may be submitted only in electronic form, a new application creates an XML file with a VAT Control Statement that can be downloaded to your computer. Crafted XML file can be then subsequently sent from your data box or uploaded through the portal Financial Administration, so called EPO.

More information can be found here: www.financnisprava.cz/en/taxes/VAT-Control-Statement

01/09 2015

Production module will be significantly extended with a new planning caledar. Development started right now.
readmore
more/less
Planning Board

After a long period of preparations, analysis and testing of suitable components we finally started with programming of planning calendar for use in Production module. The aim is to segment generated production orders into the available capacities of machines for each shift. Emphasis is placed on clear visual presentation and simple changes to the proposed processes. We ourselves are curious about the outcome.

25/05 2015

Allegro 1.6 has just been released. It contains a number of enhancements and extensions, especially in the Business Documents module, as well as fixes for a few bugs that sneaked into the previous version (nobody’s perfect, although we’d like to be).
readmore
more/less
Allegro verze 1.6

The accounting programs now have a currency calculator that allows using other than the current exchange rate. The loading of bank files has been improved, too. Business Documents now feature detailed sales statistics, price lists variable according to required quantity, and calculators for manual conversions between the basic and alternative units. New are modules for the administration of quality- an dimensional standards, A-tests, check-in and loading notifications, and transport. And because we were unhappy about the possibilities offered by SSRS for the creation of print sets, we began to replace this Microsoft service with a much more comfortable solution by Stimulsoft.

12/01 2015

We started the new year in a big hurry. It is because we had promised the Favex company to implement the entire Allegro Business Solution for them, including the Production module – and we kept to our promise.
readmore
more/less
Trubky

Since January, the company dealing in metallurgical materials has been using our system in full operation. The beginnings were difficult for both us and them. Users had to get accustomed to the new environment, whereas our programmers scratched their heads over the paradoxical fact that accurate unit conversions may not always produce the desired results, and to achieve them they had to employ an appropriate degree of inaccuracy :-). But everything turned out well in the end. The result is a comprehensive system covering all aspects of the company’s production and trading.

01/01 2015

The shoemaker’s children no longer go barefoot! After years of neglect we finally got to grips with creating a new web site. We are very proud of the result.
readmore
more/less
Nový web

This time we entrusted professionals to come up with the design, only getting involved with what we can do best – i.e. programming. We decided to expand the Allegro module family and incorporated tools for web content management in the system, linked them to the existing modules, and tested everything thoroughly when creating this site. If you have read this far, it apparently works as intended :-).

NewLink Moravia

Zukalova 15
746 01 Opava
Czech Republic

Branch Office

Chrudichromská 7
680 01 Boskovice
Czech Republic

VAT number: CZ25883143

Tel.: +420 516 499 861
Fax: +420 516 499 868
GSM: +420 731 441 155
E-mail: info@nlm.cz

Maestro Eclips Kooplast Eurokov Favex
NewLink Moravia s.r.o.
Headquarters:
Zukalova 15
746 01 Opava
Czech Republic
Tel: +420 731 441 150
info@allegro-software.cz
Branch Office:
Chrudichromská 7
680 01 Boskovice
Czech Republic
Tel: +420 516 499 861
info@nlm.cz
 
Any questions?

731 441 155


Contact us
 
NewLink Moravia s.r.o.
NewLink
Moravia