Cloud Information Systems
Submit form
Close

License Subito

Free trialAsk a question
Subito Limited Advanced Business

The license covers an invoicing system limited to 100 issued documents per accounting period and a single user account for access. It is suitable for self-employed businessmen and small entrepreneurs. Upgrade to a paid version is available at any time if needed.

This license is free. More information here.


1 user account
100 records

Invoicing

Technical support
System updates
Data backup
Hosting
free


Order license

News

30/11 2019

Jako již tradičně každý rok, tak i letošní listopad se u nás nese ve znamení vysokého pracovního tempa, dokončování a uzavírání roku. Snažíme se toho stihnout co nejvíce, abychom se i my mohli nechat "nakazit" vánoční atmosférou a poté snad i lehce zpomalit:) Po největší část tohoto měsíce jsme se věnovali specialitám našich zákazníků, ale k tomu všemu jsme zvládli vydat i dvě nové aktualizace.
readmore
more/less
V listopadu vyšly dvě nové verze Allegra, tady je stručný výčet toho, co přinesly.

První listopadová novinka je z oblasti Účetnictví. Do seznamu faktur v KDF jsme přidali možnost importu faktur z excelu. Požadovaný formát excelu je ve formě šablony s instrukcemi k jednotlivým sloupcům, možné stáhnout kliknutím na tlačítko v importním formuláři. Dále jsme provedli dílčí úpravy pro zrychlení načítání dat do seznamu KDF. Do předvoleb systému byla také přidána možnost vypnout použití více odsouhlasujících. Vypnutím docílíte značného zrychlení načítání dat do seznamu faktur. Pokud více odsouhlasujících používáte, nezapomeňte si tuto možnost zapnout.

V modulu Majetku jsme do seznamu majetku doplnili skrytý sloupec s aktuální pořizovací cenou (tzn. pořizovací cena + technické zhodnocení). Podobně byly upraveny i některé sestavy, jako Soupis majetku, Opis nastavení majetku, Karta majetku.

V Produktech došlo k úpravě nastavení bonusů a poplatků. Volba pro e-shop je přístupná pouze, pokud uživatel zvolil aplikaci bonusu / poplatku pro zakázky.

Dále na záložku prodej bylo přidáno zobrazení slevy a minimální a maximální přirážky definované na typu produktu.

Ve Skladech byla upravena nabídka šarží. V minulosti, pokud byl údaj šarže příliš dlouhý, sléval se s pořadovým číslem šarže. Do přehledu stavu skladů byla doplněna možnost zobrazit si i produkty, které již nejsou skladem, ale které skladem v historii prošly.

V nabídkách jsme upravili seznam nabídek a řádků nabídek tak, že jsme doplnili sloupec s platností nabídky. 

Do potvrzení objednávky dodavatelem byla přidána možnost zasílat e-maily či SMS. 

Další novinkou je aplikace Plán přeprav. Slouží pro zobrazení aktuálně rozplánovaných přeprav. Aplikace nyní zobrazuje i volnou kapacitu (pokud je zadána nosnost vozidla). Dále pak lze tuto aplikaci nadefinovat do režimu informační nástěnky s možnostmi automatického reloadu po zadaném počtu vteřin a filtrováním konkrétního přepravce. Do přepravy přibyl i nový číselník pro definici způsobu balení (paleta, karton,…) pro připravované rozšíření evidence přeprav. Na záložku trasa byla přidána možnost pro jednotlivé zastávky dopsat, jak je dodávka zabalena. Údaje lze následně použít pro tisk štítků a předávacích produktů. Na první záložku byla také přidána možnost zaslat zprávu (SMS) buď řidiči (informace o plánované první zastávce), nebo zákazníkům (kdy a jaké produkty jim budou dodány). 

Pokud má zákazník v Prodejním portálu definovány dodací adresy (a nemá definovánu výchozí), po volbě zákazníka se nyní nabídka všech dodacích adres rozbalí. Pokud uživatel žádnou adresu nevybere, je ve vstupu vyplněno upozornění, že pro vystavené doklady bude použita hlavní adresa zákazníka (z první záložky).

Úplný přehled novinek a změn je k nahlédnutí v přiloženém souboru.


Archive
Maestro Eclips Kooplast Eurokov Favex
NewLink Moravia s.r.o.
Headquarters:
Zukalova 15
746 01 Opava
Czech Republic
Tel: +420 731 441 150
info@allegro-software.cz
Branch Office:
Chrudichromská 7
680 01 Boskovice
Czech Republic
Tel: +420 516 499 861
info@nlm.cz
 
Any questions?

731 441 155


Contact us
 
NewLink Moravia s.r.o.
NewLink
Moravia